logo
logo
logo
logo
logo

“MUTLU ŞEHİR KOCAELİ” TEMALI KO-MEK FOTOĞRAF YARIŞMASI”

(Fotoğraf Yarışması)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), mutlu şehir konseptiyle; akıllı, kolay, erişilebilir, çevreci, demokratik, katılımcı şehir olma yolunda Kocaeli’nin daha yaşanabilir bir şehir olmasına katkı sağlamak amacıyla fotoğraf branşına devam eden kursiyerler arasında “Mutlu Şehir Kocaeli” temalı fotoğraf yarışması düzenlemiştir. Mutlu Şehir Kocaeli’yi ön plana çıkartan soyut ve somut özgün unsurlar yarışma temasına dahildir. Düzenlenen yarışma ile K.B.B. ve KO-MEK için hem sanatsal hem de belgesel kaynak edinilmesi hedeflenmektedir.

Yarışma Takvimi: Fotoğraf Yarışması Duyuru Tarihi: 07 Ocak 2020 Salı

Fotoğraf Yarışmasına Son Başvuru Tarihi: 27 Mart 2020 Cuma (www.komek.org web sitesi üzerinden başvurular alınacaktır.)

Eser Son Teslim Tarihi- Saati ve Yeri: 01 Nisan 2020 Çarşamba saat:16.00’ya kadar-Leyla Atakan Kültür Merkezi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü KO-MEK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi ) Seçici Kurul

Değerlendirmesi ve Sonucun İlanının Tarihi ve Saati: 03 Nisan 2020 Cuma, Saat: 10:30

Yarışma Şartnamesi:

Katılım ücretsizdir. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında 2019-2020 eğitim- öğretim yılında KO-MEK fotoğrafçılık kursunda eğitim alan kursiyerler katılabilir.

Yarışmacılar Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan yer ve unsurlar dışında herhangi bir fotoğraf ile yarışmaya katılırlarsa (tespit edildiği takdirde ödül almış olsa dahi) diskalifiye edilir.

Değerlendirmeye tabi tutulan tüm fotoğraflar, KO-MEK Genel Sergisi’nde fotoğraf standında sergilenebilir.

Fotoğraflar, JPEG formatta, dijital ortamda USB belleğe kayıtlı olarak teslim edilecektir. USB bellek kişiye teslim edilecektir.

Bilgisayar ortamında açılmayan, okunmayan USB bellekler yarışma koşullarına uymadığı belirlenen fotoğraflar, yarışma dışı bırakılacaktır.

Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz olabilir. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

Birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olamayan herhangi bir objenin veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı, HDR (High Dynamic Range ) fotoğraf kabul edilmez.

Bir yarışmacı en fazla 5 (beş) fotoğrafla katılabilir. Daha önce başka bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri, ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışma sonrası dereceye girmeye hak kazanan beş eserin kullanım ve tasarruf hakkı KO-MEK’e aittir.

Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür.

Yapıt Boyutları:

Fotoğraflar, JPEG formatta, 300 DPI çözünürlükte ve uzun kenarı 45 cm baskıya uygun olacak şekilde dijital ortamda, USB belleğe kayıtlı olarak teslim edilecektir. Fotoğraf baskıları kabul edilmeyecektir.

Fotoğrafların Teslimi:

Katılımcılar dijital ortamdaki fotoğrafların isimlerini kendi belirleyecekleri 5 rakamdan oluşan bir rumuzla adlandırmalı ve ayrıca tüm fotoğraflara sıra numarası vermelidirler. (örneğin rumuzunuz: 12345 ve fotoğrafınızın sıra numarası:1 ise: 12345-1 gibi.) daha sonra tüm fotoğraflarını bir USB belleğe kaydetmeli ve USB bellek üzerine sadece (fotoğraflarına isim olarak vermiş oldukları) rumuzları yazmalıdırlar. Bu bilgilerin noksan olması, eserin değerlendirmeye alınmaması anlamına gelir.

Fotoğrafların Kullanımı:

Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar KO-MEK tarafından fotoğrafçının adı belirtilmek suretiyle öncelikle www.kocaeli.bel.tr ve www.komek.org gibi internet sitesi, facebook, twitter gibi sosyal medya gibi dijital ortamlarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Bunun için ayrıca telif ödenmeyecektir. Ödül alan ve sergilenmeye değer bulan fotoğraflar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KO-MEK tarafından, eser sahibinin ismi belirtilerek kullanılabilecektir. Kullanım hakkı yarışmayı düzenleyen kurum ve fotoğraf sahibinin olacaktır. Fotoğrafların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KO-MEK dışında üçüncü şahıslarca izinsiz kullanımı durumunda, sanatçı fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan haklarını tek başına kullanabilir. Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Fotoğrafların Geri Gönderimi:

Fotoğraflar geri gönderilmeyecek, fotoğrafların yer aldığı USB bellek sahibine verilecektir.

Yarışma Ödülleri:

  • Derece Ödülü: 1000 TL
  • Derece Ödülü: 1000 TL
  • Derece Ödülü: 1000 TL
  • Derece Ödülü: 1000 TL
  • Derece Ödülü: 1000 TL

İletişim: Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Leyla Atakan Kültür ve Eğitim Merkezi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Tel: 0 262 325 63 63 Dahili 2422-2423

YARIŞMAYA KATILIM

;