logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • TEMEL BECERİLERİ GELİŞTİRME VE İLERİ OKUR YAZARLIK PROGRAMI

MESLEK ELEMANI TANIMI

Çizgi çalışmaları yapar. . Sesi fark eder. Harfi tanır ve okur.

GİRİŞ KOŞULLARI

  • Söz konusu hak kapsamında okuma yazma öğrenmek isteyen bireyler

İSTİHDAM ALANLARI

Rakamları okur ve yazar. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur.

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Yetişkinlere temel okuryazarlık eğitimini sağlamak için programda eklektik yöntem kullanılmıştır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitim Programını tamamlayanların beş harf grubunu edinmiş olarak programı tamamlamaları beklenmektedir

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

Programının süresi en az 80 en fazla 120 saat olacak şekilde planlanmalıdır.

Branşın modül bilgisi için tıklayınız.

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ

;